Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
PRIMA PAGINĂ
SCURT ISTORIC
ATRIBUTII
CADRU LEGAL
CONDUCEREA
PETITII ONLINE
INFORMAŢII PUBLICE
DECLARAȚII DE AVERE
BULETIN INFORMATIV
RESURSE UMANE
LINKURI UTILE
CONTACT/AUDIENŢE
DECLARAŢII DE INTERESE
FOTO
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SCHENGEN
SALARII
BUGET ȘI BILANȚ CONTABIL, SITUAŢIE PLĂŢI
ACHIZIŢII PUBLICE
 

 

 
 

Apelarea numărului 112 reprezintă o cale rapidă de a comunica cu dispeceratele locale de urgenţă (Poliţie, Jandarmerie, Pompieri, Ambulanţă) în timpul unei situaţii de urgenţă. Se consideră o SITUAŢIE DE URGENŢĂ atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Jandarmeriei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva viaţa , proprietatea şi mediul. Exemple de situaţii de urgenţă : • Omor; • Atac armat; • Atentat; • Tâlhărie; • Tulburarea gravă a ordinii şi liniştii publice; • Dezertări; • Evadări; • Trafic şi consum de droguri; • Furturi; • Accident de circulaţie soldat cu victime sau cu persoane blocate în autovehicule; • Explozii; • Electrocutări; • Căderi de la înălţime; • Surpări de teren; • Accident grav la metrou; • Accident de aviaţie; • Accident feroviar; • Probleme medicale grave; • Incendii; • Inundaţii. Modalitatea de procesare a unui caz: 1. un cetăţean apelează 112 pentru a semnala un accident de circulaţie grav, soldat cu victime omeneşti; 2. sistemul identifică numărul de telefon al persoanei care a semnalat cazul; 3. se determină numele şi adresa abonatului postului telefonic prin căutare automată în baza de date (la fel se procedează şi in ţările Uniunii Europene, S.U.A. şi Canada, fiind o măsură necesară pentru aflarea veridicităţii apelului); 4. operatorul cere apelantului date despre natura cazului; 5. se transmit toate datele la dispeceratele Poliţiei, Jandarmeriei, Ambulanţei şi Pompierilor, în funcţie de natura cazului (această operaţiune se realizează în 2-3 secunde); 6. dispecerii stabilesc rapid mijloacele de intervenţie care participă la soluţionarea cazului; 7. pe hartă se afişează conexiunea caz - mijloace de intervenţie; 8. Cine sună la 112 trebuie să raspundă la urmatoarele întrebări: » Ce urgenţa are? » Unde este urgenţa? » Unde se află? » De la ce număr de telefon sună? » Cum se numeşte? Apelantul trebuie să rămână la telefon pentru a furniza detalii suplimentare asupra urgenţei şi pentru a primi recomandările operatorilor agenţiilor de urgenţă.

 
 
 
 

 

   

Locuri pentru tinerii care doresc să devină jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere organizate de instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.
Astfel, pentru sesiunea de admitere în instituţiile de învăţământ ale celor două ministere, în anul şcolar/universitar 2017-2018, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs, următoarele locuri:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:
Facultatea de Jandarmi
Domeniul de licenţă:„Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”
Specializarea:„Ordine şi siguranţă publică”
Durata studiilor: 3 ani
Număr locuri: 49–I.G.J.R.(din care 2 pentru romi, 2 pentru maghiari, 2 pentru alte minorităţi)
1 –I.G.Av.
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Domeniul de licenţă:„Drept”
Specializarea: „Drept”
Durata studiilor: 4 ani
Număr locuri: 5–I.G.J.R.
în cadrul acestei facultăţi, pentru specializarea „Administraţie publică”, sunt disponibile 100 de locuri cu taxă pentru personal civil
• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani :
Număr locuri: 174–I.G.J.R. (din care 3 pentru romi, 2 pentru alte minorităţi)
6 – S.P.P.
• Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:
Număr locuri: 175–I.G.J.R. (din care 3 pentru romi, 2 pentru alte minorităţi)
• Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti:
Specialitatea: Maistru militar auto
Număr locuri: 3–I.G.J.R.
Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 143 locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează: 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – 3 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 3 ani astfel:
Facultatea de Comandă şi Stat Major
– 2 locuri - Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Logistică.
• Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 3 ani, conform următoarelor specialităţi militare:
- 2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;
- 1 loc – Managementul organizaţiei – Auto;
- 3 locuri – Managementul sistemelor de comunicaţii militare – Comunicaţii şi informatică;
- 12 locuri – Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate;
- 4 locuri – Administraţie publică – Intendenţă.

Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 4 ani, conform următoarelor specialităţi militare: 

 • 2 loc – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 5 locuri – Materiale energetice şi apărare C.B.R.N.;

- 4 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
- 4 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;
- 2 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
- 4 locuri – Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezică;
- 5 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
- 3 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
- 5 locuri – Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;
- 4 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
Studii universitare de masterat (ofiţeri) – 20 locuri alocate M.A.I., conform următoarelor specialităţi militare:
- 3 locuri – Inginerie de armament, rachete şi muniţii – Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate;
- 5 locuri – Inginerie electronică şi telecomunicaţii – Ingineria sistemelor de comunicaţii şi securitate electronică;
- 12 locuri – Calculatoare şi tehnologia informaţiei – Securitatea tehnologiei informaţiei.

Institutul Medico – Militar – 5 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Medicală), durata studiilor 6 ani, astfel:
- 5 locuri – Medicină generală.
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – 12 locuri alocate M.A.I. (I.G.Av.), durata studiilor 3 ani, conform următoarelor specialităţi militare:
- 10 locuri – Management în aviaţie – Aviaţie piloţi;
- 2 locuri – Managementul traficului aerian – Controlor trafic aerian.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – 4 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 4 ani, astfel:
Facultatea de Inginerie Marină
- 4 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale.

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 14 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 3 ani, conform următoarelor specialităţi militare:
Facultatea de Informaţii
- 9 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Psihologie-informaţii.
Facultatea de Studii de Intelligence
- 5 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Studii de securitate şi informaţii.

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – 12 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 2 ani, conform următoarelor specialităţi militare:
- 2 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
- 2 locuri – Auto;
- 1 loc – Geniu;
- 1 loc – Construcţii;
- 2 locuri – Tehnică de comunicaţii;
- 2 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
- 2 locuri – Intendenţă.

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – 14 locuri alocate M.A.I., durata studiilor 2 ani, conform următoarelor specialităţi militare:
- 2 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
- 4 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
- 2 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
- 6 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale.

Repartizarea pe beneficiar a locurilor alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.A.N., se va realiza ulterior admiterii, în funcţie de media la admitere şi opţiune.
Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului M.A.I nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.., cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice: 
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
    c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
    e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
    f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;
    g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
    h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
    i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
    j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
    k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
    m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile, respectiv de minimum 1,60 m pentru specializarea marină;
    n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
    o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
    p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE AL CANDIDATULUI:


Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere şi CV;
 2. copii ale diplomei de bacalaureat şi a foii matricole;
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 6. cazierul judiciar;
 7. o fotografie color (9x12 cm) şi trei fotografii (3 x 4 cm);
 8. fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
 9. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere la Scolile de subofiteri de la Dragasani si Falticeni, conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere şi CV ;
 2. copii ale diplomei de bacalaureat şi a foii matricole;
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 6. cazierul judiciar;
 7. o fotografie color (9x12 cm) şi trei fotografii (3 x 4 cm);
 8. fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
 9. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.


-ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI
Date de contact:

Aleea Privighetorilor nr. 1-3, Sector 1, Bucureşti, jud. Ilfov
Telefon: 021/317.55.23; Fax: 021/315.55.17
http://www.academiadepolitie.ro
e-mail: secretar@academiadepolitie.ro

   

-ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI
Date de contact:

Str. I. C. Brătianu nr. 25, Drăgăşani, jud. Vâlcea
Telefon: 0250/81.14.71, fax: 0250/81.05.32
http://www.scoaladragasani.ro
e-mail:contact@scoaladragasani.ro

 

-ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI Petru Rareş” FĂLTICENI
Date de contact:

Str. Armatei nr. 1-3,Fălticeni, jud. Suceava
Telefon: 0230/54.16.60; fax: 0230/54.16.62
http://www.jandarmeriafalticeni.ro
relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro

 

  

 

Cei interesaţi se pot adresa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj.
Date de contact:

B-dul Mihai Viteazul, nr.105/A, Zalău, jud. Sălaj
Telefon: 0260/669722/int.24535; fax0260/669875
http://www.jandarmeriasalaj.ro
jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro

 

  

Cerere incriere la Scoli de Subofiteri

Cerere pentru inscriere la Academie de Politie - invatamant cu frecventa

Probele si baremele pentru verificare aptitudinilor fizice ale candidatilor 2016

Declaratie

Ghid autobiografie candidati

Model curriculum vitae

Tabel nominal rude